Magdalena Kasprzak

Pasjonatka tkanin, perfekcjonistka z głową w chmurach. Absolwentka tkaniny artystycznej w Liceum Plastycznym w Tarnowie i Ochrony Dóbr Kultury i Historii Sztuki na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Nowoczesnych technik analitycznych dla obiektów zabytkowych” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Brała udział w wielu projektach inwentaryzacyjnych i konserwatorskich w pracowni Badań i Konserwacji Tkanin przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II. Konserwator w Pracowni Tkanin i Ubiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.


Wywiad z Magdaleną Kasprzak zarejestrowany w lipcu 2019 r. >

Zdjęcia: Bartosz Cygan © Rzeczy Piękne


Wywiad i fotoreportaż jest zrealizowany ze środków pochodzących ze „Stypendium Twórczego Miasta Krakowa”