IDEA

Idea projektu nawiązuje do czasopisma "Rzeczy Piękne" wydawanego w Krakowie w latach 1918-1919 oraz 1925-1932 przez Muzeum Przemysłowe im. dra. Adriana Baranieckiego.

Było to czasopismo poświęcone architekturze, sztukom plastycznym i przemysłowi artystycznemu. Jego głównym założeniem były badania polskiej wytwórczości rękodzielniczej i przemysłowej, ale znajdowały się w nim również aktualności i informacje o współczesnych trendach w sztuce europejskiej z początku XX wieku.

Projekt "Rzeczy Piękne" dla którego inspiracją stało się to czasopismo narodził się również w Krakowie.

CEL

Głównym celem projektu jest kontynuacja badań nad rękodziełem i procesami twórczymi artystów, ale we współczesnej formie, stąd jego formuła internetowa.

Szanujemy zarówno tradycję, jak i innowacje, dlatego przedstawiamy ludzi, którzy praktykują stary lub nowy rodzaj pracy rzemieślniczej. Badamy ją i analizujemy.

Zatem, dokładnie po stu latach od wydania pierwszego numeru czasopisma "Rzeczy piękne" wracamy do jego myśli przewodniej i popularyzacji polskiego rękodzieła i szeroko pojętej twórczości artystycznej!

Okładka czasopisma
kwadrat_ok

 

 

TWÓRCY I ICH PASJE

Twórcy podczas spotkań opowiadają nam o swoich inspiracjach, dorobku, przełomowych decyzjach lub momentach w życiu zawodowym. Koncentrujemy się na procesie twórczym, który jest kluczowym tematem analizy.

Zobacz >

 

 

FOTOREPORTAŻE

Pracownia, atelier, studio - to miejsca do których zapraszają nas twórcy. Przyglądamy się ich pracy, obserwujemy miejsca, które są ich naturalną przestrzenią i zaciszem.

Z uwagą śledzimy też otoczenie w jakim powstają dzieła, przyglądamy się wyposażeniu pracowni, tak różnorodnych a jednocześnie zgodnych z rodzajem twórczości artystycznej lub rzemieślniczej.

Zobacz >

pracownia_530x530
ksiazka_Izumi_530x530

 

RZECZY PIĘKNE

To miejsce w którym przedstawiamy innowacyjne projekty twórcze, ciekawe inicjatywy artystyczne i edukacyjne.

Spotykamy tu osoby, które wspierają promocję polskiego rzemiosła artystycznego i twórczości manualnej.

Prezentujemy tu również piękne wydawnictwa, przedmioty i miejsca.

Zobacz >