Katarzyna i Andrzej Kopczykowie

Aktorskie małżeństwo. Powołali do życia „Teatr Uszyty”, któryego głównym założeniem jest powrót do tradycji przedstawień objazdowych.

Wywiad z aktorami pt. „W teatrze formy” przeprowadzony w sierpniu 2020 r. w Krakowie dla projektu → Sztuka w ekran stuka dla Fundacji „Burza Mózgów” z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Rozmowę przeprowadziła: Joanna Zawierucha-Gomułka / Rzeczy Piękne

Zdjęcia: Elżbieta Oracz