Bogdan Czesak

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Edukacji Artystycznej. Jest konserwatorem dzieł sztuki. Uprawia też ceramikę, rzeźbę, medalierstwo i grafikę warsztatową.

Wywiad z Bogdanem Czesakiem pt. „Czas też jest malarzem” zarejestrowany w czerwcu 2019 r. >

Zdjęcia: Bartosz Cygan © Rzeczy Piękne


 

Wywiad i fotoreportaż  jest zrealizowany ze środków pochodzących ze „Stypendium Twórczego Miasta Krakowa”