Anna Rulecka

Artystka wizualna, założycielka marki Folkisz, absolwentka Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Śląskim, stypendystka Narodowego Centrum Audiowizualnego z Luksemburga. Jej głównym zainteresowaniem w praktyce artystycznej jest wchodzenie w dialog ze słowiańskimi korzeniami, obrzędami przejścia i momentami symbolicznymi. W swojej praktyce miesza kody folkloru i tradycji ludowych, fetyszu kultu i klasyfikacji semi-naukowych przy użyciu współczesnego języka artystycznego.

Wywiad z Artystką Misterne kompozycje zarejestrowany w sierpniu 2018 r.

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości Anny Ruleckiej.